Spojte se s námi

Zásady ochrany osobních údajů

Platí od 1. srpna 2022

Jako vlastník tohoto webu (iHorror.com) chápeme, že vaše soukromí má zásadní význam. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace od vás shromažďujeme prostřednictvím webu a jak takové informace používáme a zveřejňujeme.

Naše používání souborů cookie

Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který odešle webový server webovému prohlížeči a prohlížeč jej uloží. Identifikátor je pak odeslán zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru. Soubory cookie mohou být buď „trvalé“ soubory cookie nebo soubory cookie „relace“: trvalý soubor cookie bude uložen webovým prohlížečem a zůstane platný až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud jej uživatel před datem vypršení platnosti nevymaže; cookie relace na druhé straně vyprší na konci uživatelské relace, když je webový prohlížeč zavřen. Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v souborech cookie a získanými z nich.

Cookies používáme pro následující účely: 

(a) [ověření – používáme soubory cookie k vaší identifikaci, když navštívíte naše webové stránky a když se pohybujete na našich webových stránkách];

(b) [stav – používáme soubory cookie [které nám pomáhají určit, zda jste přihlášeni na naše webové stránky];

(c) [personalizace – používáme cookies [k ukládání informací o Vašich preferencích a k personalizaci webových stránek pro Vás];

(d) [zabezpečení – používáme soubory cookie [jako prvek bezpečnostních opatření používaných k ochraně uživatelských účtů, včetně zabránění podvodnému použití přihlašovacích údajů a k ochraně našich webových stránek a služeb obecně];

(e) [reklama – používáme soubory cookie [které nám pomáhají zobrazovat reklamy, které pro Vás budou relevantní]; a

(f) [analýza – používáme soubory cookie [které nám pomáhají analyzovat používání a výkon našich webových stránek a služeb];

K analýze používání našich webových stránek používáme Google Analytics. Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek pomocí souborů cookie. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o používání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie a odstranění souborů cookie. Metody k tomu se liší od prohlížeče až po prohlížeč a od verze po verzi. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookie pomocí těchto odkazů:

() https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Operní);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac (Safari); a

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Okraj).

Upozorňujeme, že blokování souborů cookie může mít negativní dopad na funkce mnoha webových stránek, včetně našich Stránek. Některé funkce Stránek vám mohou přestat být dostupné.

Zájmově orientovaná reklama

Reklamní. 

Tato stránka je přidružena k CMI Marketing, Inc., d/b/a CafeMedia (“CafeMedia”) pro účely umístění reklamy na stránku a CafeMedia bude shromažďovat a používat určitá data pro reklamní účely. Chcete-li se dozvědět více o využití dat CafeMedia, klikněte sem: www.cafemedia.com/publisher-advertising-privacy-policy

E-mailové adresy

Můžeme shromažďovat vaši e-mailovou adresu, ale pouze pokud nám ji dobrovolně poskytnete. K tomu může dojít například v případě, že se přihlásíte k odběru e-mailového zpravodaje nebo zadáte propagační akci. Vaši e-mailovou adresu použijeme pro účely, pro které jste nám ji poskytli, a také čas od času k zasílání e-mailů týkajících se stránek nebo jiných produktů či služeb, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Z takové e-mailové komunikace se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na tlačítko „odhlásit odběr“ v e-mailu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme sdílet s žádnými třetími stranami.

Pokud jste rezidentem země v Evropském hospodářském prostoru (EHP), podívejte se prosím na níže uvedenou část s názvem „Dodatečná práva rezidentů EHP“.

Údaje o registraci nebo účtu

Můžeme od vás shromažďovat další informace, když se zaregistrujete na našem webu, abychom mohli používat různé funkce. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, datum narození, poštovní směrovací číslo, přezdívku a heslo (je-li k dispozici). Při používání webu můžeme shromažďovat další údaje, které nám dobrovolně poskytnete (například komentáře, které zveřejníte).

Můžeme také shromažďovat informace o vás prostřednictvím jiných metod, včetně výzkumných průzkumů, platforem sociálních médií, ověřovacích služeb, datových služeb a také veřejných zdrojů. Tyto údaje můžeme spojit s vašimi registračními údaji, abychom zachovali důkladnější profil.

Můžeme využít třetí strany k poskytování funkcí, které vám umožní zaregistrovat se na Stránku, v takovém případě bude mít třetí strana také přístup k vašim informacím. V opačném případě neposkytneme žádné osobní identifikační údaje o vás třetím stranám, pokud to nevyžaduje zákon.

Můžeme použít vaše osobní identifikační údaje pro řadu našich interních obchodních účelů, jako je vytváření lepšího uživatelského zážitku pro Stránku, diagnostikování a odstraňování poruch na Stránkách, lepší pochopení toho, jak se Stránky používají, a poskytování personalizovaných doporučení pro vás. .

Pokud jste rezidentem země v Evropském hospodářském prostoru (EHP), podívejte se prosím na níže uvedenou část s názvem „Dodatečná práva rezidentů EHP“.

Dodatečná práva obyvatel EHP (Evropského hospodářského prostoru).

Pokud jste rezidentem země v EHP, máte mimo jiné práva:

(i) přístup k vašim osobním údajům

(ii) zajistit přesnost vašich osobních údajů

(iii) právo na to, abychom vymazali vaše osobní údaje

(iv) právo na omezení dalšího zpracování vašich osobních údajů, a

(v) právo podat stížnost u dozorového úřadu v zemi vašeho bydliště v případě zneužití údajů

Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně údajů, máte zákonné právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU, kde máte bydliště, na svém pracovišti nebo v místě údajného porušení.

Jakékoli ze svých práv v souvislosti s vašimi osobními údaji můžete uplatnit písemným oznámením adresovaným na následující adresu:

Antonín Pernička

3889 21. Ave N

Petrohrad, Florida 33713

[chráněno e-mailem]

Prodej podniku nebo majetku

V případě, že je stránka nebo v podstatě všechna její aktiva prodána nebo zlikvidována jako nepřetržitý podnik, ať už fúzí, prodejem aktiv nebo jinak, nebo v případě insolvence, úpadku nebo nucené správy, informace, které jsme shromáždili o můžete být jedním z aktiv prodaných nebo sloučených v souvislosti s touto transakcí.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Nejnovější verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na Stránkách, přičemž „Datum účinnosti“ bude uvedeno v horní části Zásad. Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme revidovat a aktualizovat, pokud se změní naše postupy, změní se technologie nebo přidáme nové služby nebo změníme ty stávající. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny v našich zásadách ochrany osobních údajů nebo v tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, nebo budeme jakékoli osobní údaje používat způsobem, který se podstatně liší od způsobu uvedeného v našich zásadách ochrany osobních údajů v době, kdy jsme takové údaje shromáždili, vám poskytne přiměřenou příležitost se změnou souhlasit. Pokud nesouhlasíte, vaše osobní údaje budou použity tak, jak bylo dohodnuto podle podmínek zásad ochrany osobních údajů platných v době, kdy jsme tyto informace získali. Používáním našich stránek nebo služeb po datu účinnosti se má za to, že souhlasíte s našimi v té době aktuálními zásadami ochrany osobních údajů. Dříve získané informace použijeme v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů platnými v době, kdy jsme od vás informace získali.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nebo praktikám tohoto webu, kontaktujte nás na adrese [chráněno e-mailem]

Nebo nám napište na:

iHorror.com

3889 21. Ave N

Petrohrad, Florida 33713

Click to comment